thể thao

Nhân viên ngân hàng được làm việc ở nhà nếu từng đến Trung Quốc

Nhân viên ngân hàng được làm việc ở nhà nếu từng đến Trung Quốc Credit Suisse SA và UBS Group AG cho nhân viên tại Hong Kong làm việc ở nhà 14 ngày nếu vừa trở về từ Trung Quốc. Lưu ý nội bộ của Credit Suisse nhắc nhở thêm rằng, nhân viên cần thảo …

Nhân viên ngân hàng được làm việc ở nhà nếu từng đến Trung Quốc Read More »

Đừng dạy trẻ thành công

Đừng dạy trẻ thành công Những trẻ thường giúp đỡ người khác sẽ thành công hơn trẻ không biết quan tâm người xung quanh, chỉ biết chạy theo thành tích. Trên ấn bản tháng 12/2019 của tạp chí The Atlantic, nhà tâm lý học nổi tiếng Adam Grant, Đại học Pennsylvania, Mỹ đã bày tỏ quan …

Đừng dạy trẻ thành công Read More »