Serum dưỡng mi thiên nhiên giúp mi dài nhanh, không cay mắt


SERUM DƯỠNG MI #EYELASH: G𝚒ú𝚙 𝚖𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚟ú𝚝, 𝚖𝚒 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚍à𝚒:

 • 𝙼𝚒 𝚖ọ𝚌 𝚍à𝚢 𝚑ơ𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗
 • 𝙳ưỡ𝚗𝚐 𝚖𝚒 đ𝚎𝚗 𝚍à𝚢, 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚟ú𝚝
 • 𝙺𝚑ô𝚒 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚖𝚒 𝚑ư 𝚝ổ𝚗 𝚍𝚘 𝚖𝚊𝚜𝚌𝚊𝚛𝚊
 • 𝚃𝚑ẩ𝚖 𝚝𝚑ấ𝚞 𝚌ự𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ế𝚝 𝚍í𝚗𝚑

150,000 

SERUM_DƯỠNG_MI TỪ THIÊN NHIÊN 

SERUM DƯỠNG MI #EYELASH: G𝚒ú𝚙 𝚖𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚟ú𝚝, 𝚖𝚒 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚍à𝚒:

 • 𝙼𝚒 𝚖ọ𝚌 𝚍à𝚢 𝚑ơ𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗
 • 𝙳ưỡ𝚗𝚐 𝚖𝚒 đ𝚎𝚗 𝚍à𝚢, 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚟ú𝚝
 • 𝙺𝚑ô𝚒 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚖𝚒 𝚑ư 𝚝ổ𝚗 𝚍𝚘 𝚖𝚊𝚜𝚌𝚊𝚛𝚊
 • 𝚃𝚑ẩ𝚖 𝚝𝚑ấ𝚞 𝚌ự𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ế𝚝 𝚍í𝚗𝚑

 Hoàn toàn từ thiên nhiên, kết hợp hoàn hảo giữa các dầu dưỡng và tinh chất giúp:

 • Dưỡng mi an toàn.
 • Mọc dài vĩnh viễn, không gây cộm – ngứa.
 • Dưỡng ẩm mắt và giảm thâm mắt.

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.