Kira là trang phục truyền thống của đất nước nào?

Là trang phục truyền thống của phụ nữ một châu Á, Kira là mảnh vài dệt hình chữ nhật, được quấn quanh chân khéo léo tạo thành váy.

Ảnh: Namzay Yiwang/Wordpress

Ảnh: Namzay Yiwang/Wordpress

Câu 1: Kira là trang phục truyền thống của phụ nữ quốc gia nào?

a. Brunei

b. Thái Lan

c. Bhutan

Thanh Hằng – Tổng hợp