Các được bán, cho thuê mua nhà ở “trên ” tại

sách các dự án được bán, cho thuê mua nhà ở “trên giấy”
tại Thành phố Hồ Chí Minh

nhà hình thành trong tương lai

Ảnh minh họa ( Internet)

Các dự án này được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Theo thuvienphapluat.vn

Văn Bản Mới