Chợ bến cá nhộn nhịp ở Cửa Lò

Ông Nguyễn Cảnh An một chủ tàu cho hay, nếu tàu trên 800 CV thì thu được hơn 2 tấn cá các loại sau hai đêm ra khơi, cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Tàu công suất nhỏ trên một tấn cho thu nhập khoảng 20-25 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chủ […]

[​IMG]

Ông Nguyễn Cảnh An một chủ tàu cho hay, nếu tàu trên 800 CV thì thu được hơn 2 tấn cá các loại sau hai đêm ra khơi, cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Tàu công suất nhỏ trên một tấn cho thu nhập khoảng 20-25 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chủ tàu hưởng 50%, còn lại là thuyền viên.

“Do chi phí dầu đắt nên mỗi tháng cũng chỉ lời được 10-15 triệu đồng mỗi người”, ông An nói.

Nguồn: vnexpress.net